Εκτύπωση
Κατηγορία: Κατασκηνώσεις

Βγήκαν τα έντυπα των κατασκηνώσεών μας για το 2019 για τον Παρνασσό! Όλα τα έντυπα είναι διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε.

Οι μέρες των δηλώσεων είναι οι εξής:

Μπορείτε να υποβάλλετε και ηλεκτρονική δήλωση από εδώ. Τονίζεται πως για να θεωρηθεί οριστικοποιημένη η ηλεκτρονική δήλωση του κατασκηνωτή, μετά την υποβολή της πρέπει να την παραδώσετε αυτοπροσώπως στον εκάστοτε αρχηγό κατά τις ημέρες που έχουν ανακοινωθεί.

Μπορείτε να τα βρείτε από εδώ.

Ενημερωτικό έντυπο κατασκήνωσης Παρνασσού 2019

Δήλωση συμμετοχής κατασκήνωσης Παρνασσού 2019