Εκτύπωση
Κατηγορία: Κατασκηνώσεις

Σας ενημερώνουμε πως είναι διαθέσιμη η δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης των κατασκηνωτών/τριών μας.

Η ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί και να παραδοθεί στον αντίστοιχο αρχηγό της περιόδου στην οποία αφορά.

Η φόρμα είναι διαθέσιμη εδώ.

Καλή κατασκήνωση!