Εκτύπωση
Κατηγορία: Κατασκηνώσεις

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν για τις τρεις κατασκηνωτικές αποστολές της Βραώνας, θα πρέπει να επικοινωνούν οπωσδήποτε με την αρχηγό της αντίστοιχης περιόδου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των αρχηγών είναι διαθέσιμα στο ενημερωτικό έντυπο της κατασκήνωσης που επισυνάπτεται.

Ενημερωτικό έντυπο για τις κατασκηνώσεις της Βραώνας:

Ενημερωτικό έντυπο κατασκήνωσης Βραώνας 2021