Εκτύπωση
Κατηγορία: Κατασκηνώσεις

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν για τις τρεις κατασκηνωτικές αποστολές του Παρνασσού, θα πρέπει να επικοινωνούν οπωσδήποτε με τον αρχηγό της αντίστοιχης περιόδου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των αρχηγών είναι διαθέσιμα στο ενημερωτικό έντυπο της κατασκήνωσης που επισυνάπτεται.

Ενημερωτικό έντυπο για τις κατασκηνώσεις του Παρνασσού:

Ενημερωτικό έντυπο κατασκήνωσης Παρνασσού 2021