Εκτύπωση
Κατηγορία: Κατασκηνώσεις

Βγήκαν τα έντυπα των κατασκηνώσεών μας για το 2018 για την Βραώνα! Όλα τα έντυπα είναι διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε.

Οι μέρες των δηλώσεων είναι οι εξής:

Μπορείτε να υποβάλλετε και ηλεκτρονική δήλωση. Τονίζεται πως για να θεωρηθεί οριστικοποιημένη η ηλεκτρονική δήλωση του κατασκηνωτή, μετά την υποβολή της πρέπει να την παραδώσετε αυτοπροσώπως στον εκάστοτε αρχηγό κατά τις ημέρες που έχουν ανακοινωθεί.

Μπορείτε να τα βρείτε από εδώ.

Ενημερωτικό έντυπο κατασκήνωσης Βραώνας 2018

Δήλωση συμμετοχής κατασκήνωσης Βραώνας 2018

Ερωτηματολόγιο ιατρού